REGULAMINDrukuj

I. Informacje adresowe

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.idealnabizuteria.com prowadzony jest przez BOMAR Bolesław Wiącek Numer NIP: 661-100-42-72; REGON 290565533 z siedzibą 39-400 Tarnobrzeg, ul Sienkiewicza 63/10.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz dokonywania zakupów przez Klientów. Treść Regulaminu jest udostępniana Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej.

3. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

4. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.

 

II. Składanie i realizacja zamówień

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane na stronie www.idealnabizuteria.pl, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie  pod nr tel. +48 515187120, faxem: +48 41 247 63 99, lub e-mailem na adres: idealnabizuteria@wp.pl

3. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sieci Internet Konsument dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep.

b. W przypadku zamówień płatnych przelewem - w następnym dniu roboczym od zaksięgowania na rachunku zaliczki, lub zapłaty dotyczącej zamówienia

c. W przypadku zamówień płatnych poprzez system płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - w następnym dniu roboczym od momentu potwierdzenia dokonania płatności przez system transakcyjny, a jeśli potrzebne jest potwierdzenie autoryzacyjne banku wystawcy karty - od potwierdzenia przez bank.   Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie go do nas.

4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. takich, w których podane są niepełne dane konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia, lub w których jest brak możliwości kontaktu z osobą zamawiającą.

5. Konsument może wprowadzać w zamówieniu zmiany do momentu rozpoczęcia jego realizacji.

6. Nie ma możliwości anulowania zamówienia wyrobów, przy których zaznaczone jest, iż są wykonywane na indywidualne zamówienie, w których dokonano na życzenie Konsumenta zmian (opisanych w dziale V pkt. 2 tego regulaminu), a które są już w zaawansowanym etapie produkcji.

7. Przy każdym towarze w sklepie podany jest czas jego wykonania. Jest to czas od rozpoczęcia realizacji zamówienia (wykonania biżuterii) do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (bez sobót, niedziel, oraz świąt).

8. Zamówienie na towary o różnym czasie wykonania wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych w złożonym zamówieniu. Czas realizacji przesyłki  to czas wykonania produktu, skompletowania zamówienia oraz czas dostawy 

9. Do zamówienia doliczone zostają koszty przesyłki, które są dodawane w koszyku.

10. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon bądź faktura VAT. Paragon bądź faktura wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Konsumenta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.  Do zamówień wysyłanych "za pobraniem" zamiast faktury VAT może zostać wystawiona faktura pro-forma. Po otrzymaniu zapłaty, na jej podstawie wystawiamy fakturę VAT, która jest dosyłana pocztą.

 

III. Płatności

1.  Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Konsumenta zamówienia (i jego potwierdzenia),  i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w serwisie (za wyjątkiem cen zawierających ewidentne błędy edytorskie).

2. Konsument może wybrać następujące formy płatności:

a. Płatność gotówką przy odbiorze,

b. Zaliczka płatna z góry przelewem + pozostała część przy odbiorze: należność pobiera kurier

c. Przelewem bankowym na konto sklepu przed wysłaniem zamówienia,

 3. Przesyłki zagraniczne muszą być opłacone w całości przed ich nadaniem.

 

IV. Dostawa towaru

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Konsumenta (z dostępnych w sklepie) sposób, który zostaje zapisany w zamówieniu. 

2. Zamówiony w towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy przy ul. Rynek 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

3. Zamówienia dostarczamy za pomocą

a) Poczty Polskiej 

Średni czas dostawy przesyłką kurierską wynosi ok. 2-4 dni robocze.

4. Wszystkie przesyłki z wartością przesyłane są jako przesyłki wartościowe z ubezpieczeniem.

5. Prosimy przy odbiorze towaru o zwrócenie uwagi na opakowanie. Jeżeli podczas odbioru towaru Konsument stwierdzi naruszenie taśm, uszkodzenie paczki lub uszkodzenie towaru prosimy o odmówienie przyjęcia przesyłki oraz powiadomienie sklepu.

6. Zalecamy Państwu otwarcie przesyłki przy kurierze/listonoszu oraz sprawdzenie zawartości. W przypadku stwierdzenia, że towar jest niezgodny z zamówieniem, uszkodzony lub niekompletny prosimy o spisanie przy kurierze/listonoszu protokołu szkody oraz zawiadomienie o tym fakcie sklepu. Brak spisania protokółu nie wyklucza reklamowania towaru jednak znacznie go utrudnia oraz wydłuża czas reklamacji.
 

V. Reklamacje

1. Towary zakupione w naszym sklepie podlegają ochronie zgodnie z odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Stwierdzoną niezgodność  z umową można reklamować w ciągu 24 miesięcy od odbioru towaru, nie później jednak niż dwa miesiące od ujawnienia się wady.

2. Oprócz odpowiedzialności ustawowej,  firma BOMAR obejmuje swoje wyroby 2 letnią gwarancją.

3. Jeżeli po otrzymaniu towaru, lub w czasie jego użytkowania Konsument znajdzie w nim wady, powinien go przesłać lub dostarczyć w inny sposób do siedziby sklepu adres:

BOMAR

ul. Rynek 15,

27-400 Ostrowiec Świetokrzyski

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 3 dni roboczych od otrzymania reklamowanego towaru.

5. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, sklep zwróci Konsumentowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku uznania reklamacji Klientowi zostaną zwrócone koszty przesyłki w obie strony.

7. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon/fakturę która jest dowodem  zakupu z informacja dotyczącą opisu reklamacji.

VI. Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Konsument może odstąpić odmowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. O odstąpieniu należy poinformować sklep drogą elektroniczną. Rezygnując z zakupu Klient zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od odstąpienia.

2. Sklep zwraca wpłacone pieniądze maksymalnie w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy przelewem na rachunek Konsumenta. Jeżeli płatność była dokonana kartą zwrot nastąpi poprzez uznanie karty.

3. Zwracany towar nie może być używany, należy go zwrócić w stanie niezmienionym. Do towaru muszą być dołączone otrzymane certyfikaty.

4. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Sklep gwarantuje zwrot kwoty zapłaconej za towar oraz wysyłki do klienta

5. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają wyroby, przy których zaznaczone jest, iż są wykonywane na zamówienie indywidualne oraz w których na życzenie Konsumenta dokonano:

a. Grawerunków

b. Zmian kamieni

c. Korekty rozmiaru

d. Nietypowych zestawień materiałów i ich kolorów

 

VII. Ochrona danych osobowych Klientów

1. Administratorem zbioru Danych Osobowych jest firma BOMAR

2. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

3. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

4. Klient który dokona zakupu z przekierowania Ceneo S.A. wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep BOMAR oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. swoich danych osobowych – w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w BOMAR

 

VIII.  Postanowienia końcowe

1) Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznym.

3. Firma BOMAR w swojej działalności stosuje się do Europejskiego Kodeksu Postępowania w Handlu Elektronicznym:

http://www.euro-label.com/pl/kodeks/index.html

4. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Konsumentem a Sklepem proponujemy polubowną drogę jego rozwiązania. Organizacja Euro-Label, jako niezależna strona świadczy usługę pozasądowego rozstrzygania sporów i strony mogą skorzystać z tej formy rozwiązania problemu, co nie ogranicza ani nie wyklucza drogi sądowej.

5. W przypadku nie osiągnięcia rozwiązania satysfakcjonującego strony spór rozstrzyga sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sklepu.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe zmiany nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.